هاست لینوکس حرفه ای

1 گیگ حرفه ای

1 گیگ فضای میزبانی
هارد ssd
20 گیگ پهنای باند
نامحدود دیتابیس
نامحدود اد ان دامین
نامحدود ساب دامین
کنترل پنل CPanel
نامحدود حساب ایمیل
پشتیبانی 24 ساعته

2 گیگ حرفه ای

2 گیگ فضای میزبانی
هارد ssd
نامحدود پهنای باند
نامحدود دیتابیس
نامحدود اد ان دامین
نامحدود ساب دامین
کنترل پنل CPanel
نامحدود حساب ایمیل
پشتیبانی 24 ساعته

5 گیگ حرفه ای

5 گیگ فضای میزبانی
هارد ssd
نامحدود پهنای باند
نامحدود دیتابیس
نامحدود اد ان دامین
نامحدود ساب دامین
کنترل پنل CPanel
نامحدود حساب ایمیل
پشتیبانی 24 ساعته

10 گیگ حرفه ای

10 گیگ فضای میزبانی
هارد ssd
نامحدود پهنای باند
نامحدود دیتابیس
نامحدود اد ان دامین
نامحدود ساب دامین
کنترل پنل CPanel
نامحدود حساب ایمیل
پشتیبانی 24 ساعته