هاست لینوکس حرفه ای

1 گیگ حرفه ای

1 گیگ فضای میزبانی
هارد NVME
20 گیگ پهنای باند
نامحدود دیتابیس
1 اد ان دامین
نامحدود ساب دامین
کنترل پنل CPanel
نامحدود حساب ایمیل
پشتیبانی 24 ساعته

2 گیگ حرفه ای

2 گیگ فضای میزبانی
هارد NVME
نامحدود پهنای باند
نامحدود دیتابیس
1 اد ان دامین
نامحدود ساب دامین
کنترل پنل CPanel
نامحدود حساب ایمیل
پشتیبانی 24 ساعته

5 گیگ حرفه ای

5 گیگ فضای میزبانی
هارد NVME
نامحدود پهنای باند
نامحدود دیتابیس
2 اد ان دامین
نامحدود ساب دامین
کنترل پنل CPanel
نامحدود حساب ایمیل
پشتیبانی 24 ساعته

10 گیگ حرفه ای

10 گیگ فضای میزبانی
هارد NVME
نامحدود پهنای باند
نامحدود دیتابیس
5 اد ان دامین
نامحدود ساب دامین
کنترل پنل CPanel
نامحدود حساب ایمیل
پشتیبانی 24 ساعته