اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.


 سوالات پیش از خرید

سوالات پیش از خرید خود را اینجا مطرح کنید

 پشتیبانی فنی هاست

سوالات و اشکالات فنی در رابطه با هاست

 مسائل مربوط به دامنه

کلیه مشکلات خود را در رابطه با ثبت،انتقال و ..

  پیشنهادات و انتقادات

دریافت پیشنهادات و انتقادات